Egzamin ósmoklasisty 2023/2024 – informacje dla rodziców uczniów klasy 8a

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 przeprowadzanego w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy) zostaną opublikowane przez CKE online w środę 3 lipca 2024 roku w systemie o godzinie 8:30. Tego samego dnia absolwentom zostaną wydane zaświadczenia oraz informacje o wynikach.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty:

  • podane zostaną do wiadomości 3 lipca 2024 r.
  • wydanie przez szkołę zaświadczeń dla uczniów nastąpi 3 lipca 2024 r. od godziny 14.00 (sekretariat szkoły).