Rekrutacja

        

Z dniem 1 września 2017 r. nasze gimnazjum (Publiczne Gimnazjum nr 4) przekształciło się w Szkołę Podstawową nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach.

                                           


Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022:

Zgłoszenia uczniów do szkoły obwodowej odbędą się w dniach  od 01.03.2021r.

Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły w terminie od 10.05.2021r. do 21.05.2021r.

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach:

UWAGA!

Wszystkie potrzebne druki do wypełnienia można również pobrać w formie papierowej przy wejściu do szkoły (parapet przy oknie z portierni)

Wypełnione druki, w zaklejonej kopercie z napisem „REKRUTACJA”, należy wrzucać do urny, która znajduje się w przedsionku szkoły przy wejściu głównym. 

DOKUMENTY:

Szkoła w oczach naszych uczniów 🙂