Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024:

04.09.2023 r.                      – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31.12.2023 r.              – Zimowa przerwa świąteczna
29.01 – 11.02 2024 r.        – Ferie zimowe
28.03 – 02.04.2024 r.        – Wiosenna przerwa świąteczna
14, 15, 16 maja 2024 r.     – Egzamin Ósmoklasisty
21.06.2024 r.                      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.06 – 31.08.2024 r.        –  Ferie letnie

 

TABLICA INFORMACYJNA

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 :

 • 02 – 03 listopada 2023 r. (dwa dni po Dniu Zmarłych)
 • 29.04., 30.04. oraz 02 maja 2024 r.  (cały tydzień majowy)
   

  PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustalenie dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów Prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.

   [§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:

  • szkół podstawowych – do 8 dni (w tym trzy dni odliczone na egzaminy zewnętrzne).

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH