Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021:

01.09.2020 r.                    – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31.12.2020 r.              – Zimowa przerwa świąteczna
01.02 – 14.02 2021 r.        – Ferie zimowe
01.04 – 06.04.2021 r.        – Wiosenna przerwa świąteczna
25.06.2021 r.                       Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26.06 – 31.08.2021 r.        –  Ferie letnie

TABLICA INFORMACYJNA

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 :

 • 9, 10, 12, 13 listopada 2020 r. (od poniedziałku do piątku)
 • 22 grudnia 2020 r. (wtorek, przed zimową przerwą świąteczną)

  PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustalenie dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów Prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.

   [§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:

  • szkół podstawowych – do 8 dni (w tym trzy dni odliczone na egzaminy zewnętrzne).

Plany lekcji uczniów: