Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:

02.09.2019 r.                    – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31.12.2019 r.              – Zimowa przerwa świąteczna
13.01 – 26.01 2020 r.        – Ferie zimowe
09.04 – 14.04.2020 r.        – Wiosenna przerwa świąteczna
26.06.2020 r.                       Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27.06 – 31.08.2020 r.        –  Ferie letnie

 

TABLICA INFORMACYJNA

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 :

 • 2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)
 • 30 kwietnia 2020 r. (czwartek)
 • 4 maja 2020 r. (poniedziałek)
 • 12 czerwca 2020 r. (piątek)
   

   

  PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustalenie dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów Prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.

  [§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:

  • szkół podstawowych – do 8 dni (w tym dni odliczone na egzaminy zewnętrzne)
   

Konsultacje Nauczycieli z Rodzicami.

Szanowni Rodzice, czas, w którym znaleźliśmy się, jest niezwykle trudny dla każdego z nas. Jednym z priorytetów naszej szkoły, jest szeroko pojmowana współpraca i dlatego wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, wprowadzając cotygodniowe konsultacje z wszystkimi nauczycielami i wychowawcami we wtorek w godzinach 18.00 – 19.00 (przez e-dziennik).

Przygotowaliśmy dla Rodziców harmonogram lekcji on-line (od 18 maja 2020 r.)

Plany lekcji uczniów i nauczycieli:

Plan lekcji uczniów klas 1-3:

Plan lekcji nauczycieli klas 1-3:

Plan lekcji uczniów klas 4-6:

Plan lekcji nauczycieli: