Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie rada-Rodziców-obrazek.png

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

 

Prezydium Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022 tworzą:

Przewodniczący                 – p. Monika Czajkowska

Z-ca Przewodniczącego   – p. Katarzyna Stochmiałek

Sekretarz                              – p. Łabędź Magdalena

Skarbnik                               – p. Małgorzata Skibińska

Członek Zarządu                – p. Joanna Kózka

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Agnieszka Górska
  2. Anna Chodarcewicz

 

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia               – p. Agnieszka Zajączkowska

klasa Ib               – p. Izabela Konowalczyk

klasa IIa              – p. Marzena Wręczycka

klasa IIb              – p. Magdalena Łabędź

klasa IIc              – p. Monika Czajkowska

klasa IIIa             – p. Beata Mrozek

klasa IIIb            – p. Joanna Kózka

klasa IIIc             – p. Aleksandra Michalik

klasa IVa            – p. Edyta Hanzel

klasa IVb            – p. Marta Rokosz

klasa IVc            – p. Agnieszka Górska

klasa Va            – p. Joanna Skrzypiciel

klasa Vb             – p. Katarzyna Stochmiałek

klasa VIa            – p. Małgorzata Skibińska

klasa VIIa          – p. Marek Szyda

klasa VIIb          – p. Anna Chodarcewicz

klasa VIIIa         – p. Maciej Rurański

Drodzy Rodzice

 

Rada Rodziców przy SP nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2021/2022.

 

Szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko WSPÓLNIE, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Nadal pragniemy działać na rzecz zorganizowania Naszym Dzieciom dobrego zaplecza do nauki i rozwoju, dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe z postaci wpłat składek na Komitet Rodzicielski /co do zasady składka jest dobrowolna, dlatego mile widziana jest każda kwota/.

 

Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru, abyśmy byli w stanie spożytkować wpłacone kwoty ma rzecz dzieci jeszcze w bieżącym roku szkolnym).

Wpłat prosimy dokonać na konto PKO nr 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882

W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat przez Skarbnika Szkoły.

Zapraszamy również Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń, a także do kontaktu: rodzice.radasp8@gmail.com

 

W imieniu dzieci dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Rada Rodziców

 

 

 

————————————————————————————————————————-

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 tworzą:

Przewodniczący                 – p. Monika Czajkowska

Z-ca Przewodniczącego   – p. Katarzyna Kopera

Sekretarz                              – p. Marta Rokosz

Skarbnik                               – p. Małgorzata Skibińska

Członek Zarządu                – p. Joanna Kózka

Komisja Rewizyjna:

  1. Agnieszka Górska
  2. Anna Chodarcewicz

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia               – p. Marzena Wręczycka

klasa Ib               – p. Magdalena Łabędź

klasa Ic               – p. Monika Czajkowska

klasa IIa              – p. Beata Mrozek

klasa IIb             – p. Joanna Kózka

klasa IIc              – p. Aleksandra Michalik

klasa IIIa             – p. Edyta Hanzel

klasa IIIb             – p. Marta Rokosz

klasa IIIc             – p. Agnieszka Górska

klasa IVa           – p. Joanna Skrzypiciel

klasa IVb            – p. Katarzyna Kopera

klasa Va             – p. Małgorzata Skibińska

klasa VIa            – p. Damian Jonak

klasa VIb            – p. Anna Chodarcewicz

klasa VIIa          – p. Maciej Rurański

kontakt: rodzice.radasp8@gmail.com

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2020/2021.

Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko WSPÓLNIE, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 

Pragniemy pomóc w zorganizowaniu Naszym Dzieciom dobrego zaplecza do nauki i rozwoju, dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe z postaci wpłat składek na Komitet Rodzicielski. 

Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru, abyśmy byli w stanie spożytkować wpłacone kwoty ma rzecz dzieci jeszcze w bieżącym roku szkolnym).

Ponieważ nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego bardzo ważne jest, by każdy – w miarę swoich możliwości finansowych – dołożył „cegiełkę” do naszych wspólnych przedsięwzięć. Składka na komitet rodzicielski, co do zasady, jest składką dobrowolną, dlatego mile widziana jest każda kwota.

Wpłat prosimy dokonać na konto PKO nr 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882 

W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat przez Skarbnika Szkoły.

Zapraszamy również Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń (które pojawiać się będą na stronie internetowej szkoły /pod zakładką – Dla Rodziców/Rada Rodziców/, na gazetce Rady Rodziców /znajdującej się obok sekretariatu Dyrektora/ oraz dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły, czasami również za pośrednictwem e-Dziennika), a także do kontaktu: rodzice.radasp8@gmail.com

 

                    W imieniu dzieci dziękujemy za wszystkie wpłaty!

                                                                     Rada Rodziców


Apel Rady Rodziców w ramach akcji: Pomóż nam pomagać i przekaż swój 1%

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Pomóż nam pomagać i przekaż swój 1%. Fundacja, która nas wspiera w działaniach to „Powiatowe dzieci” Adrzeja S. Piecucha.

W związku z tym, pragniemy zachęcić do przekazania na rzecz Naszej Szkoły środków pochodzących z 1%  Państwa podatku dochodowego.

W tym celu należy wpisać nr KRS: 0000133718 oraz w polu dot. celu szczegółowego 1% zeznania podatkowego za rok 2020 (tj. PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) wpisać Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowskich Górach”.

Polecając tę formę wsparcia w celu poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku. 

Wszystkim Przychylnym i Zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły – serdecznie DZIĘKUJEMY.

 Rada Rodziców

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji znajdują się na stronie internetowej: www.powiatowedzieci.pl

Jednocześnie informujemy, że dzięki środkom pochodzącym z wpłat 1% podatku dochodowego z rozliczeń rocznych za 2018r. (w kwocie 1.272,00 zł), funduszom uzbierananym podczas Jarmaku Świątecznego z 2019r. (w kwocie 3.877,00 zł) oraz wpłatom na komitet rodzicielski, udało się zakupić profesjonalny sprzęt nagłaśniający na dużą salę gimnastyczną, który z pewnością posłuży WSZYSTKIM NASZYM DZIECIOM.

Dziękujemy

        Rada Rodziców

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie OPP-Powiatowe-Dzieci.jpg


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku szkolnym 2020/2021:

Informujemy o stanie finansów Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

 

Wpływy na konto Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Stan początkowy na 01.09.2020r. 16.801,18  
Składki na komitet rodzicielski 2020/2021 15.568,00  
Darowizna 11.200,00  
Dodatkowa wpłata z Jarmarku Świątecznego -puszka (12/2019) 237,00  
1% z OPP z zeznań składanych za rok 2019 331,42  
SUMA 44.137,60  

 

Wydatki z konta Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Papier ksero biały i kolor 191,45
Stojaki rowerowe (4×6-miejsowe) 861,84
Laminator – 1 szt., gilotyna – 1 szt., folia do laminowania 1.284,54
Monitor interaktywny 

 

 

 

 

(zakup z darowizny z dofinansowaniem RR w kwocie 755,60 zł) – 1 szt.

11.955,60
Szkolne zestawy szachowe – 10 kompletów 650,00
Zestaw gier do świetlicy – 16 szt. 630,90
Głośniki muzyczne JBL przenośne + etui – 2 szt. 1.113,96
Medale na konkurs szachowy 75,60
Sprzęt nagłaśniający 

 

 

 

 

(sfinansowany m.in.: 3.877,00 zł z Jarmarku Świątecznego 2019 i 1272,00 zł z kwot uzyskanych z 1% dla OPP za 2018r.)

6.852,37
Materace gimnastyczne – 2 szt. 

 

 

 

 

(w tym kwota 330,00 zł uzyskana z 1% dla OPP za 2019r.)

660,00
Tzw. mały sprzęt sportowy 

 

 

 

 

(m.in. piłka kosztowa – 3 szt., piłka siatkowa – 1 szt., zestawy do badmintona – 5 szt., skakanki – 10 szt., hula hop – 30 szt., miniszczudła – 10 szt., worki do skakania, dyski gumowe)

1.250,11
Pomoce dydaktyczne tj. waga szalkowa – 1 szt., zestawy perkusyjne – 3 szt. 1.049,00
Pracownia fizyczno-chemiczna -pompa próżniowa do zestawu doświadczalnego – 1 szt. 821,00
Pracownia historyczna – rolety zaciemniająca do korzystania z ekranu – 3 szt. 899,99
Organizacja Dnia Dziecka – lody 1.683,00
Opłaty bankowe 102,00
Opłaty pocztowe 8,40
Nagrody na zakończenie roku szkolnego – faktura częściowa 180,00
SUMA 30.269,76
 

Planowane wydatki w roku szkolnym 2020/2021

Nagrody na zakończenie roku szkolnego – pozostała uchwalona przez RR kwota 3.360,00

 

 

Pozostałe działania RR w roku szkolnym 2020/2021:

  • zorganizowanie darowizny dodatkowych środków dezynfekcyjnych dla uczniów SP nr 8,
  • zbiórka gier/zabawek na świetlicę,
  • organizacja zdjęć uczniów szkoły,
  • zawarcie umowy z OPP dot. przekazania 1% z zeznań za 2020r.

 

Udział klas we wpłatach składek na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 – stan na 08.06.2021

       

Lp.

Klasa Ilość osób w klasie ogółem

Ilość osób w klasie, które dokonały wpłat

1. 1a 24 13
2. 1b 24 9
3. 1c 22 20
4. 2a 23 14
5. 2b 24 13
6. 2c 23 12
7. 3a 25 11
8. 3b 22 12
9. 3c 22 10
10. 4a 22 7
11. 4b 27 9
12. 5a 23 12
13. 6a 22 14
14. 6b 23 10
15. 7a 27 5
SUMA 353 171

 

Poniżej przedstawiamy informacje, jak Rodzice byli reprezentowani przez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców

 

Głosowania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

       
 

Liczba głosów ogółem – 15, w tym:

Sposób głosowania

za pośrednictwem grupy WhatsApp

Klasa za przeciw wstrzymała się
I a 15 0 1
I b 15 0 1
I c 16 0 0
II a 16 0 0
II b 16 0 0
II c 16 0 0
III a 14 0 2
III b 16 0 0
III c 15 0 1
IV a 14 0 2
IV b 11 0 5
V a 16 0 0
VI a 13 0 3
VI b 15 0 1
VII a 8 1 7

 

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono łącznie 16 głosowań.

 

 

 


 

mail Rady Rodziców:   rodzice.radasp8@gmail.com

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców

25 1020 2368 0000 2602 0597 2882

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nr-konta-RR-1024x219.jpg

 

kontakt: rodzice.radasp8@gmail.com

 ——————————————————————————————————-                 

        

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców

PKO BP: 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882