Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

                                                                 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 tworzą:

Przewodniczący – p. Katarzyna Kopera
Z-ca Przewodniczącego – p. Wioletta Marchewka
Sekretarz – p. Marta Rokosz
Skarbnik – p. Małgorzata Skibińska
Członek Zarządu – p. Damian Jonak

Komisja Rewizyjna:
p. Aleksandra Wasińska
p. Agnieszka Górska

Skład Rady Rodziców:

klasa I a – p. Aleksandra Wasińska
klasa I b – p. Joanna Kózka
klasa I c – p. Katarzyna Piątek
klasa II a – p. Edyta Hanzel
klasa II b – p. Marta Rokosz
klasa II c – p. Agnieszka Górska
klasa III a – p. Anna Haba
klasa III b – p. Katarzyna Kopera
klasa III c – p. Wioletta Marchewka
klasa IV a – p. Małgorzata Skibińska
klasa V a – p. Damian Jonak
klasa V b – p. Karina Suchańska
klasa VI a – p. Aneta Kaprol-Glinka

mail Rady Rodziców:   rodzice.radasp8@gmail.com

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców

25 1020 2368 0000 2602 0597 2882

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nr-konta-RR-1024x219.jpg


Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

 

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwi  pozyskiwanie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% Państwa  podatku dochodowego.

Zachęcamy do wybrania tej formy wsparcia Naszej Szkoły i Naszych Uczniów.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce podany wyżej nr KRS oraz w polu dot. celu szczegółowego 1% zeznania podatkowego za rok 2018:

 

 „RR Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach”

                                                  

Wszystkim Przychylnym i Zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły – serdecznie DZIĘKUJEMY.

 

 Rada Rodziców

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl  

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Zachęcamy Państwa do wsparcia inicjatywy poprzez

 

Fundację Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci” 

nr KRS: 0000133718

cel szczegółowy: „Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowskich Górach”.

Warunkiem poprawnego przekierowania pieniędzy na rzecz szkoły jest wpisanie odpowiedniego celu.

Prosimy także o zainteresowanie wsparciem dla szkoły Państwa przyjaciół i znajomych.

Wszystkim przychylnym i zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły – serdecznie DZIĘKUJEMY.

 ——————————————————————————————————–

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Przewodniczący               – p. Monika Czajkowska
Z-ca Przewodniczącego – p. Joanna Żemaitis
Sekretarz                           – p. Agnieszka Stroba
Skarbnik                            – p. Artur Ciaś
Członek Zarządu              – p. Bożena Michalik

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Kopera
 2. Aleksandra Ligoń-Mol

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia                      – p. Edyta Hanzel
klasa Ib                      – p. Joanna Żemaitis
klasa Ic                      – p. Daria Kolebuk
klasa IIa                     – p. Agnieszka Stroba
klasa IIb                    – p. Katarzyna Kopera
klasa IIc                     – p. Bożena Michalik
klasa IVa                  – p. Monika Czajkowska
klasa IVb                   – p. Katarzyna Kalinowska
klasa Va                    – p. Iwona Fidyk
klasa VIIIa                 – p. Artur Ciaś
klasa III a gim.         – p. Aleksandra Ligoń-Mol
klasa III b gim.          – p. Joanna Skrzypiciel

—————————————————————————————————————

PROŚBA RADY RODZICÓW – rok szkolny 2018/2019:

Drodzy Rodzice.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2018/2019.
W tym celu zapraszamy Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń, które pojawiać się będą w niniejszej zakładce „Rada Rodziców” oraz na terenie szkoły.
Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Niestety nawet najszczytniejsze idee nie mają szans powodzenia bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Dlatego będziemy prosić Państwa o takie wsparcie, w ramach dobrowolnych składek na Komitet Rodzicielski. W tym celu prosimy o wypełnienie dołączonych deklaracji wpłat na konto Rady Rodziców oraz, w miarę możliwości, ich dokonania. W oparciu o Państwa deklaracje sporządzony zostanie preliminarz Rady Rodziców.
Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru). Wpłat prosimy dokonać na konto nr 15 1020 2368 0000 2102 0554 8641. W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia, nazwiska oraz klasy dziecka. Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat.
Rada Rodziców pragnie bowiem wyróżnić trzy pierwsze klasy, które dokonają wpłat zadeklarowanych kwot w najkrótszym terminie, poprzez przekazanie 10% ww. wpłat na potrzeby danej klasy.
Dziękujemy i liczymy na Państwa zaufanie oraz życzliwość.
                                                                                                       Rada Rodziców

——————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Grono Pedagogiczne.

Pragniemy Wszystkim podziękować za udział, zaangażowanie oraz wsparcie okazane w czasie Jarmarku Świątecznego 2018, w trakcie którego Nasze Dzieci mogły pochwalić się własnoręcznie wykonanymi dekoracjami świątecznymi. Pragniemy także poinformować, iż kwota jaką udało się zebrać, dzięki Waszej hojności, to 963,40 zł. Kwota ta w całości zostanie przekazana na realizację „Źródełka wody” dla Naszych Uczniów.

                                                                         Rada Rodziców

——————————————————————————————————————

Rada Rodziców przedstawia podsumowanie działań oraz poniesionych wydatków

za okres 01.09.2018 – 31.12.2018.

 • Doposażenie świetlicy szkolnej w materiały biurowe/kreatywne
 1. zakup materiałów takich jak: farby, plasteliny, kredy, bibuły, taśmy, mazaki, papier ksero, papiery kolorowe, kleje, temperówki itp.

Okres realizacji: 10-11/2018

Kwota wydatku: 406,07 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zbiórka gier planszowych dla świetlicy szkolnej

Okres realizacji: 10/2018

Kwota wydatku: 0,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/neutralna

 • Udział w Biegu Niepodległości
 1. zakup balonów w barwach narodowych oraz barwach szkoły, zakup słodyczy, nagród w loterii fantowej w ilości 3 szt. oraz wynajęcie grupy animacyjnej „Ciotki Animatorki”

Okres realizacji: 11/2018

Kwota wydatku: 933,44 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materiałów kreatywnych do realizacji prac na Jarmark Świąteczny

Okres realizacji: 11/2018

Kwota wydatku: 296,12 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup sprzętu muzyczno-nagłaśniającego
 1. zakup przenośnej kolumny Vonyx wraz z akcesoriami m.in. 2 szt. bezprzewodowych mikrofonów

Okres realizacji: 11-12/2018

Kwota wydatku: 749,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Pismo o zasponsorowanie choinki do Nadleśnictwa Brynek

Okres realizacji: 12/2018

Kwota wydatku: 0,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/negatywna

 • Doposażenie biblioteki szkolnej w lektury dla klas 4-6
 1. zakup lektur dla ww. klas, zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez Dyrektora Szkoły w ilości 80 szt.; dokonano zakupu następujących tytułów lektur:

„Akademia Pana Kleksa”

„Mikołajek”

„Opowieści z Narni”

„Chłopcy z placu broni”

„Czarne stopy”

„W pustyni i puszczy”

„Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym”

„tajemniczy ogród”

Okres realizacji: 11-12/2018

Kwota wydatku: 1.184,90 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

W przedsięwzięcie zaangażowani byli Uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice. Na straganie mieliśmy okazję przyjrzeć się i zakupić własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne Naszych Dzieci. Celem Jarmarku było zebranie dodatkowych funduszy, które w całości zaangażowane zostaną w realizację „Źródełka wody” dla Naszych Uczniów.

Okres realizacji: 12/2018

Kwota zebranej kwoty: 963,40 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Sprzęt sportowy

Realizując to zagadnienie, przedstawiciele RR dokonali analizy w zakresie sprzętu sportowego jakim dysponują w szkole Nasze Dzieci. RR podjęła decyzję o podniesieniu standardu wyposażenia sportowego Naszej Szkoły, bowiem lekcje w-f to istotny element promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

Z przyjemnością informujemy również, iż w ramach realizacji ww. zagadnienia, a dzięki zaangażowaniu jednego z Rodziców, Nasza Szkoła w 12/2018 uzyskała darowiznę w postaci niemałej ilości sprzętu sportowego.  

Sprzęt sportowy rozdysponowany został do klas lekcyjnych nauczania początkowego, do świetlicy oraz do sali gimnastycznej, na podstawie dokonanej wcześnie przez RR analizy zapotrzebowania na sprzęt sportowy. 

Rada Rodziców, w imieniu wszystkich Rodziców oraz Dzieci pragnie DARCZYŃCZY serdecznie podziękować za okazane wsparcie i hojność.

 

Okres realizacji: 11-12/2018

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/nadal w toku

 

Pozostałe wydatki:

– wyrobienie pieczątki Rady Rodziców oraz zakup tuszu do pieczątki,

– zakup tablicy korkowej Rady Rodziców,

– wyrobienie naklejek znamionowych Rady Rodziców.

– opłaty bankowe

Całość wydatków: 180,16 zł

Pamiętajcie Państwo, że Nasze Dzieci korzystają z zakupionych przedmiotów i realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim dzięki środkom finansowym pochodzącym z Waszych wpłat realizowanych na poczet komitetu rodzicielskiego. Zachęcamy do tego gorąco.

Nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego środki którymi dysponuje Rada Rodziców nie są ogromne. Potrzeby szkoły i Naszych dzieci natomiast wręcz przeciwnie. Staramy się wydawać je zatem z rozmysłem, uwzględniając wagę, pilność i koszty zgłaszanych potrzeb/pomysłów.

Jeśli mają Państwo inne możliwości i pomysły wsparcia działań Szkoły i Rady Rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami.

Głosowania Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
           
  Liczba głosów ogółem – 12, w tym:  
  za pośrednictwem grupy WhatsApp na zebraniu RR sposób głosowania
Klasa za przeciw wstrzymała się nieobecny  
I a 6 0 5 1  
I b 12 0 0 0  
I c 6 0 5 1  
II a 10 0 2 0  
II b 9 0 3 0  
II c 12 0 0 0  
IV a 12 0 0 0  
IV b 3 0 8 1  
V a 5 0 6 1  
VIII a 11 0 1 0  
III gim. A 12 0 0 0  
III gim. B 6 0 5 1  

                                                                                                   Rada Rodziców

 


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Rada Rodziców przedstawia podsumowanie działań oraz poniesionych wydatków

za okres 01.01.2019 – 10.06.2019

 • Zakup papieru ksero na potrzeby szkoły, nauczycieli oraz Rady Rodziców

Okres realizacji: 01/2019

Kwota wydatku: 188,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Stacja wody pitnej tzw. Źródełko wody

W ramach pozyskania sfinansowania ww. projektu:

 • zorganizowano na terenie szkoły w 12/2018 Jarmark Bożonarodzeniowy w trakcie którego uzyskano dochód w kwocie 963,40 zł,
 • zwrócono się pismem z dnia 03.01.2019r. do PWiK sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o wsparcie ww. przedsięwzięcia; otrzymano wsparcie w wysokości 000,00 zł;
 • otrzymano od rodzica ucznia Naszej Szkoły wsparcie w kwocie 500,00 zł.

Wszystkim Życzliwym Darczyńcom i Sponsorom, Rada Rodziców w imieniu Uczniów i Rodziców niezwykle DZIĘKUJE za okazane wsparcie i hojność. Bez Waszej pomocy cel ten z pewnością byłby trudniejszy do osiągnięcia.

Okres realizacji: 10/2018-05/2019

Kwota wydatku: 3.499,35 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materacy gimnastycznych
 1. na wyposażenie Sali gimnastycznej w ilości 4 szt.

Okres realizacji: 01-02/2019

Kwota wydatku: 1.319,99 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Porozumienie w sprawie 1% podatku dla Naszej Szkoły

Celem porozumienia zawartego w dniu 21.01.2019r. z Fundacją „Rodzice Szkole” było wspólne działanie Rady Rodziców z ww. Fundacją celem pozyskania funduszy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, służących do realizacji celów statutowych Fundacji i celów Rady Rodziców działającej przy Naszej Szkole.

 

Ostateczne rozliczenie pozyskanych kwot winno nastąpić w okresie 10-12/2019r.

 

Okres realizacji: 01/2019

Kwota wydatku: nie dotyczy

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/w toku

 

 • Wizytacja szkoły i pracowni przez przedstawicieli Rady Rodziców

Celem wizytacji była weryfikacja warunków nauki dzieci oraz określenie najpilniejszych potrzeb w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych, w tym m.in. w pomoce naukowe

Okres realizacji: 02-06/2019

Kwota wydatku: nie dotyczy

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/nadal w toku

 • Opinia Rady Rodziców w kwestii długości przerw międzylekcyjnych

Okres realizacji: 01/2019

Kwota wydatku: nie dotyczy

Status i ocena realizacji projektu: złożono w Sekretariacie Szkoły

 • Wyróżnienie wybranych 5 klas za terminowość i sumienność wpłat na poczet komitetu rodzicielskiego

powyższe związane było z deklaracją RR zawartą w „Deklaracjach wpłat na komitet rodzicielski”; kwoty pozostawiono do dyspozycji wychowawców poszczególnych klas, ze wskazaniem celów na jakie ww. środki finansowe winny być wydatkowane

Okres realizacji: 03-06/2019

Kwota wydatku: 1.200,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Dofinansowanie warsztatów naukowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka

Okres realizacji: 03-05/2019

Kwota wydatku: 3.900,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Dofinansowanie wycieczki szkolnej 2 uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej

Okres realizacji: 03-04/2019

Kwota wydatku: 600,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materiałów biurowych/kreatywnych

celem uatrakcyjnienia „Dni Otwartych” organizowanych w szkole

Okres realizacji: 04/2019

Kwota wydatku: 71,91 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

Dokonano zakupu 128 pozycji książkowych; nagrody przeznaczono dla wszystkich uczniów klas kończących szkołę oraz wybranych uczniów klas pozostałych

Okres realizacji: 04-05/2019

Kwota wydatku: 1.500,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup stojaków na rowery – 48 miejsc postojowych

Okres realizacji: 04-05/2019

Kwota wydatku: 1.524,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka

       Okres realizacji: 05/2019

Kwota wydatku: 139,90 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

Pozostałe wydatki:

– opłaty bankowe

Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom za wsparcie i pomoc w realizacji działań na rzecz Naszych Dzieci oraz zaufanie jakim obdarzono Radę Rodziców działającą w roku szkolnym 2018/2019. Mamy nadzieję, że podejmowane przedsięwzięcia i działania Szkoły wraz z Radą Rodziców wpłynęły pozytywnie na czas spędzany przez Państwa Dzieci w szkole.

Szczególnie dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe jakiego w tym roku szkolnym doświadczyła Nasza Szkoła, zarówno od sponsorów, darczyńców, jak i rodziców –  w postaci składek na komitet rodzicielski.

Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy do współdziałania i wsparcia Naszej Szkoły w kolejnym roku szkolnym.

 


                  

        

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców

PKO BP: 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882