Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie rada-Rodziców-obrazek.png

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 tworzą:

Przewodniczący                 – p. Monika Czajkowska

Z-ca Przewodniczącego   – p. Katarzyna Kopera

Sekretarz                              – p. Marta Rokosz

Skarbnik                               – p. Małgorzata Skibińska

Członek Zarządu                – p. Joanna Kózka

Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Górska
 2. Anna Chodarcewicz

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia               – p. Marzena Wręczycka

klasa Ib               – p. Magdalena Łabędź

klasa Ic               – p. Monika Czajkowska

klasa IIa              – p. Beata Mrozek

klasa IIb             – p. Joanna Kózka

klasa IIc              – p. Aleksandra Michalik

klasa IIIa             – p. Edyta Hanzel

klasa IIIb             – p. Marta Rokosz

klasa IIIc             – p. Agnieszka Górska

klasa IVa           – p. Joanna Skrzypiciel

klasa IVb            – p. Katarzyna Kopera

klasa Va             – p. Małgorzata Skibińska

klasa VIa            – p. Damian Jonak

klasa VIb            – p. Anna Chodarcewicz

klasa VIIa          – p. Maciej Rurański

kontakt: rodzice.radasp8@gmail.com

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2020/2021.

Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko WSPÓLNIE, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 

Pragniemy pomóc w zorganizowaniu Naszym Dzieciom dobrego zaplecza do nauki i rozwoju, dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe z postaci wpłat składek na Komitet Rodzicielski. 

Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru, abyśmy byli w stanie spożytkować wpłacone kwoty ma rzecz dzieci jeszcze w bieżącym roku szkolnym).

Ponieważ nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego bardzo ważne jest, by każdy – w miarę swoich możliwości finansowych – dołożył „cegiełkę” do naszych wspólnych przedsięwzięć. Składka na komitet rodzicielski, co do zasady, jest składką dobrowolną, dlatego mile widziana jest każda kwota.

Wpłat prosimy dokonać na konto PKO nr 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882 

W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat przez Skarbnika Szkoły.

Zapraszamy również Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń (które pojawiać się będą na stronie internetowej szkoły /pod zakładką – Dla Rodziców/Rada Rodziców/, na gazetce Rady Rodziców /znajdującej się obok sekretariatu Dyrektora/ oraz dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły, czasami również za pośrednictwem e-Dziennika), a także do kontaktu: rodzice.radasp8@gmail.com

 

                    W imieniu dzieci dziękujemy za wszystkie wpłaty!

                                                                     Rada Rodziców


Apel Rady Rodziców w ramach akcji: Pomóż nam pomagać i przekaż swój 1%

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach, dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Pomóż nam pomagać i przekaż swój 1%. Fundacja, która nas wspiera w działaniach to „Powiatowe dzieci” Adrzeja S. Piecucha.

W związku z tym, pragniemy zachęcić do przekazania na rzecz Naszej Szkoły środków pochodzących z 1%  Państwa podatku dochodowego.

W tym celu należy wpisać nr KRS: 0000133718 oraz w polu dot. celu szczegółowego 1% zeznania podatkowego za rok 2020 (tj. PIT 28 poz. 177, PIT 36 poz. 474, PIT 36L poz. 165, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) wpisać Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowskich Górach”.

Polecając tę formę wsparcia w celu poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy  o zainteresowanie nią  swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że  tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty  na miarę swoich oczekiwań i  wyzwań XXI wieku. 

Wszystkim Przychylnym i Zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły – serdecznie DZIĘKUJEMY.

 Rada Rodziców

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji znajdują się na stronie internetowej: www.powiatowedzieci.pl

Jednocześnie informujemy, że dzięki środkom pochodzącym z wpłat 1% podatku dochodowego z rozliczeń rocznych za 2018r. (w kwocie 1.272,00 zł), funduszom uzbierananym podczas Jarmaku Świątecznego z 2019r. (w kwocie 3.877,00 zł) oraz wpłatom na komitet rodzicielski, udało się zakupić profesjonalny sprzęt nagłaśniający na dużą salę gimnastyczną, który z pewnością posłuży WSZYSTKIM NASZYM DZIECIOM.

Dziękujemy

        Rada Rodziców

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie OPP-Powiatowe-Dzieci.jpg


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku szkolnym 2020/2021:

Informujemy o stanie finansów Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

 

Wpływy na konto Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Stan początkowy na 01.09.2020r. 16.801,18  
Składki na komitet rodzicielski 2020/2021 15.568,00  
Darowizna 11.200,00  
Dodatkowa wpłata z Jarmarku Świątecznego -puszka (12/2019) 237,00  
1% z OPP z zeznań składanych za rok 2019 331,42  
SUMA 44.137,60  

 

Wydatki z konta Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Papier ksero biały i kolor 191,45
Stojaki rowerowe (4×6-miejsowe) 861,84
Laminator – 1 szt., gilotyna – 1 szt., folia do laminowania 1.284,54
Monitor interaktywny 

 

(zakup z darowizny z dofinansowaniem RR w kwocie 755,60 zł) – 1 szt.

11.955,60
Szkolne zestawy szachowe – 10 kompletów 650,00
Zestaw gier do świetlicy – 16 szt. 630,90
Głośniki muzyczne JBL przenośne + etui – 2 szt. 1.113,96
Medale na konkurs szachowy 75,60
Sprzęt nagłaśniający 

 

(sfinansowany m.in.: 3.877,00 zł z Jarmarku Świątecznego 2019 i 1272,00 zł z kwot uzyskanych z 1% dla OPP za 2018r.)

6.852,37
Materace gimnastyczne – 2 szt. 

 

(w tym kwota 330,00 zł uzyskana z 1% dla OPP za 2019r.)

660,00
Tzw. mały sprzęt sportowy 

 

(m.in. piłka kosztowa – 3 szt., piłka siatkowa – 1 szt., zestawy do badmintona – 5 szt., skakanki – 10 szt., hula hop – 30 szt., miniszczudła – 10 szt., worki do skakania, dyski gumowe)

1.250,11
Pomoce dydaktyczne tj. waga szalkowa – 1 szt., zestawy perkusyjne – 3 szt. 1.049,00
Pracownia fizyczno-chemiczna -pompa próżniowa do zestawu doświadczalnego – 1 szt. 821,00
Pracownia historyczna – rolety zaciemniająca do korzystania z ekranu – 3 szt. 899,99
Organizacja Dnia Dziecka – lody 1.683,00
Opłaty bankowe 102,00
Opłaty pocztowe 8,40
Nagrody na zakończenie roku szkolnego – faktura częściowa 180,00
SUMA 30.269,76
 

Planowane wydatki w roku szkolnym 2020/2021

Nagrody na zakończenie roku szkolnego – pozostała uchwalona przez RR kwota 3.360,00

 

 

Pozostałe działania RR w roku szkolnym 2020/2021:

 • zorganizowanie darowizny dodatkowych środków dezynfekcyjnych dla uczniów SP nr 8,
 • zbiórka gier/zabawek na świetlicę,
 • organizacja zdjęć uczniów szkoły,
 • zawarcie umowy z OPP dot. przekazania 1% z zeznań za 2020r.

 

Udział klas we wpłatach składek na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 – stan na 08.06.2021

       

Lp.

Klasa Ilość osób w klasie ogółem

Ilość osób w klasie, które dokonały wpłat

1. 1a 24 13
2. 1b 24 9
3. 1c 22 20
4. 2a 23 14
5. 2b 24 13
6. 2c 23 12
7. 3a 25 11
8. 3b 22 12
9. 3c 22 10
10. 4a 22 7
11. 4b 27 9
12. 5a 23 12
13. 6a 22 14
14. 6b 23 10
15. 7a 27 5
SUMA 353 171

 

Poniżej przedstawiamy informacje, jak Rodzice byli reprezentowani przez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców

 

Głosowania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

       
 

Liczba głosów ogółem – 15, w tym:

Sposób głosowania

za pośrednictwem grupy WhatsApp

Klasa za przeciw wstrzymała się
I a 15 0 1
I b 15 0 1
I c 16 0 0
II a 16 0 0
II b 16 0 0
II c 16 0 0
III a 14 0 2
III b 16 0 0
III c 15 0 1
IV a 14 0 2
IV b 11 0 5
V a 16 0 0
VI a 13 0 3
VI b 15 0 1
VII a 8 1 7

 

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono łącznie 16 głosowań.

 

 

 


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 tworzą:

Przewodniczący – p. Katarzyna Kopera
Z-ca Przewodniczącego – p. Wioletta Marchewka
Sekretarz – p. Marta Rokosz
Skarbnik – p. Małgorzata Skibińska
Członek Zarządu – p. Damian Jonak

Komisja Rewizyjna:
p. Aleksandra Wasińska
p. Agnieszka Górska

Skład Rady Rodziców:

klasa I a – p. Aleksandra Wasińska
klasa I b – p. Joanna Kózka
klasa I c – p. Katarzyna Piątek
klasa II a – p. Edyta Hanzel
klasa II b – p. Marta Rokosz
klasa II c – p. Agnieszka Górska
klasa III a – p. Anna Haba
klasa III b – p. Katarzyna Kopera
klasa III c – p. Wioletta Marchewka
klasa IV a – p. Małgorzata Skibińska
klasa V a – p. Damian Jonak
klasa V b – p. Karina Suchańska
klasa VI a – p. Aneta Kaprol-Glinka

mail Rady Rodziców:   rodzice.radasp8@gmail.com

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców

25 1020 2368 0000 2602 0597 2882

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nr-konta-RR-1024x219.jpg

Informujemy o stanie finansów Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

Wpływy na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
składki z komitetu rodzicielskiego 14 140,00
kwota pozostała z roku 2018/2019 925,25
kwota z 1% podatku 1 272,00
kwota z Jarmarku Świątecznego, w tym ze zbiórki charytatywnej na rzecz szpitala dziecięcego 5 150,00
zwrot za konkurs LEON 300,00
  21 787,25

 

Wydatki z konta Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
papier ksero 53,80
wydatki związane z Biegiem Niepodległości (nagrody, słodycze, drobiazgi, animator) 543,85
wafelki na Mikołajki 99,90
wydatki/wypłaty związane z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego 331,73
charytatywna zbiórka na rzecz szpitala dziecięcego-Jarmark Bożonarodzeniowy 1 310,00
artykuły dla świetlicy 498,79
wyjazd uczniów na zawody sportowe 60,00
wypłata na konkurs LEON 300,00
nagrody za konkurs wielkanocny 200,00
nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 1 500,00
prowadzenie konta 88,00
  4 986,07

 

Pamiętajcie Państwo, że Nasze Dzieci korzystają z zakupionych przedmiotów i realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim dzięki środkom finansowym pochodzącym z Waszych wpłat realizowanych na poczet komitetu rodzicielskiego. Zachęcamy do tego gorąco.

Nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego bardzo ważne jest, by każdy – w miarę swoich możliwości finansowych – dołożył „cegiełkę” do naszych wspólnych przedsięwzięć. Składka na komitet rodzicielski, co do zasady, jest składką dobrowolną, dlatego tak mile widziana jest każda kwota.

Jeśli mają Państwo możliwości i pomysły wsparcia działań Szkoły i Rady Rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami.

kontakt: rodzice.radasp8@gmail.com

 

 

 ——————————————————————————————————–

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Przewodniczący               – p. Monika Czajkowska
Z-ca Przewodniczącego – p. Joanna Żemaitis
Sekretarz                           – p. Agnieszka Stroba
Skarbnik                            – p. Artur Ciaś
Członek Zarządu              – p. Bożena Michalik

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Kopera
 2. Aleksandra Ligoń-Mol

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia                      – p. Edyta Hanzel
klasa Ib                      – p. Joanna Żemaitis
klasa Ic                      – p. Daria Kolebuk
klasa IIa                     – p. Agnieszka Stroba
klasa IIb                    – p. Katarzyna Kopera
klasa IIc                     – p. Bożena Michalik
klasa IVa                  – p. Monika Czajkowska
klasa IVb                   – p. Katarzyna Kalinowska
klasa Va                    – p. Iwona Fidyk
klasa VIIIa                 – p. Artur Ciaś
klasa III a gim.         – p. Aleksandra Ligoń-Mol
klasa III b gim.          – p. Joanna Skrzypiciel

—————————————————————————————————————

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Grono Pedagogiczne.

Pragniemy Wszystkim podziękować za udział, zaangażowanie oraz wsparcie okazane w czasie Jarmarku Świątecznego 2018, w trakcie którego Nasze Dzieci mogły pochwalić się własnoręcznie wykonanymi dekoracjami świątecznymi. Pragniemy także poinformować, iż kwota jaką udało się zebrać, dzięki Waszej hojności, to 963,40 zł. Kwota ta w całości zostanie przekazana na realizację „Źródełka wody” dla Naszych Uczniów.

                                                                         Rada Rodziców

——————————————————————————————————————

Rada Rodziców przedstawia podsumowanie działań oraz poniesionych wydatków

za okres 01.09.2018 – 31.12.2018.

 • Doposażenie świetlicy szkolnej w materiały biurowe/kreatywne
 1. zakup materiałów takich jak: farby, plasteliny, kredy, bibuły, taśmy, mazaki, papier ksero, papiery kolorowe, kleje, temperówki itp.

Okres realizacji: 10-11/2018

Kwota wydatku: 406,07 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zbiórka gier planszowych dla świetlicy szkolnej

Okres realizacji: 10/2018

Kwota wydatku: 0,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/neutralna

 • Udział w Biegu Niepodległości
 1. zakup balonów w barwach narodowych oraz barwach szkoły, zakup słodyczy, nagród w loterii fantowej w ilości 3 szt. oraz wynajęcie grupy animacyjnej „Ciotki Animatorki”

Okres realizacji: 11/2018

Kwota wydatku: 933,44 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materiałów kreatywnych do realizacji prac na Jarmark Świąteczny

Okres realizacji: 11/2018

Kwota wydatku: 296,12 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup sprzętu muzyczno-nagłaśniającego
 1. zakup przenośnej kolumny Vonyx wraz z akcesoriami m.in. 2 szt. bezprzewodowych mikrofonów

Okres realizacji: 11-12/2018

Kwota wydatku: 749,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Pismo o zasponsorowanie choinki do Nadleśnictwa Brynek

Okres realizacji: 12/2018

Kwota wydatku: 0,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/negatywna

 • Doposażenie biblioteki szkolnej w lektury dla klas 4-6
 1. zakup lektur dla ww. klas, zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez Dyrektora Szkoły w ilości 80 szt.; dokonano zakupu następujących tytułów lektur:

„Akademia Pana Kleksa”

„Mikołajek”

„Opowieści z Narni”

„Chłopcy z placu broni”

„Czarne stopy”

„W pustyni i puszczy”

„Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym”

„tajemniczy ogród”

Okres realizacji: 11-12/2018

Kwota wydatku: 1.184,90 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

W przedsięwzięcie zaangażowani byli Uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice. Na straganie mieliśmy okazję przyjrzeć się i zakupić własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne Naszych Dzieci. Celem Jarmarku było zebranie dodatkowych funduszy, które w całości zaangażowane zostaną w realizację „Źródełka wody” dla Naszych Uczniów.

Okres realizacji: 12/2018

Kwota zebranej kwoty: 963,40 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Sprzęt sportowy

Realizując to zagadnienie, przedstawiciele RR dokonali analizy w zakresie sprzętu sportowego jakim dysponują w szkole Nasze Dzieci. RR podjęła decyzję o podniesieniu standardu wyposażenia sportowego Naszej Szkoły, bowiem lekcje w-f to istotny element promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

Z przyjemnością informujemy również, iż w ramach realizacji ww. zagadnienia, a dzięki zaangażowaniu jednego z Rodziców, Nasza Szkoła w 12/2018 uzyskała darowiznę w postaci niemałej ilości sprzętu sportowego.  

Sprzęt sportowy rozdysponowany został do klas lekcyjnych nauczania początkowego, do świetlicy oraz do sali gimnastycznej, na podstawie dokonanej wcześnie przez RR analizy zapotrzebowania na sprzęt sportowy. 

Rada Rodziców, w imieniu wszystkich Rodziców oraz Dzieci pragnie DARCZYŃCZY serdecznie podziękować za okazane wsparcie i hojność.

 

Okres realizacji: 11-12/2018

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/nadal w toku

 

Pozostałe wydatki:

– wyrobienie pieczątki Rady Rodziców oraz zakup tuszu do pieczątki,

– zakup tablicy korkowej Rady Rodziców,

– wyrobienie naklejek znamionowych Rady Rodziców.

– opłaty bankowe

Całość wydatków: 180,16 zł

Pamiętajcie Państwo, że Nasze Dzieci korzystają z zakupionych przedmiotów i realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim dzięki środkom finansowym pochodzącym z Waszych wpłat realizowanych na poczet komitetu rodzicielskiego. Zachęcamy do tego gorąco.

Nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego środki którymi dysponuje Rada Rodziców nie są ogromne. Potrzeby szkoły i Naszych dzieci natomiast wręcz przeciwnie. Staramy się wydawać je zatem z rozmysłem, uwzględniając wagę, pilność i koszty zgłaszanych potrzeb/pomysłów.

Jeśli mają Państwo inne możliwości i pomysły wsparcia działań Szkoły i Rady Rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami.

Głosowania Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
           
  Liczba głosów ogółem – 12, w tym:  
  za pośrednictwem grupy WhatsApp na zebraniu RR sposób głosowania
Klasa za przeciw wstrzymała się nieobecny  
I a 6 0 5 1  
I b 12 0 0 0  
I c 6 0 5 1  
II a 10 0 2 0  
II b 9 0 3 0  
II c 12 0 0 0  
IV a 12 0 0 0  
IV b 3 0 8 1  
V a 5 0 6 1  
VIII a 11 0 1 0  
III gim. A 12 0 0 0  
III gim. B 6 0 5 1  

                                                                                                   Rada Rodziców

 


PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Rada Rodziców przedstawia podsumowanie działań oraz poniesionych wydatków

za okres 01.01.2019 – 10.06.2019

 • Zakup papieru ksero na potrzeby szkoły, nauczycieli oraz Rady Rodziców

Okres realizacji: 01/2019

Kwota wydatku: 188,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Stacja wody pitnej tzw. Źródełko wody

W ramach pozyskania sfinansowania ww. projektu:

 • zorganizowano na terenie szkoły w 12/2018 Jarmark Bożonarodzeniowy w trakcie którego uzyskano dochód w kwocie 963,40 zł,
 • zwrócono się pismem z dnia 03.01.2019r. do PWiK sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o wsparcie ww. przedsięwzięcia; otrzymano wsparcie w wysokości 000,00 zł;
 • otrzymano od rodzica ucznia Naszej Szkoły wsparcie w kwocie 500,00 zł.

Wszystkim Życzliwym Darczyńcom i Sponsorom, Rada Rodziców w imieniu Uczniów i Rodziców niezwykle DZIĘKUJE za okazane wsparcie i hojność. Bez Waszej pomocy cel ten z pewnością byłby trudniejszy do osiągnięcia.

Okres realizacji: 10/2018-05/2019

Kwota wydatku: 3.499,35 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materacy gimnastycznych
 1. na wyposażenie Sali gimnastycznej w ilości 4 szt.

Okres realizacji: 01-02/2019

Kwota wydatku: 1.319,99 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Porozumienie w sprawie 1% podatku dla Naszej Szkoły

Celem porozumienia zawartego w dniu 21.01.2019r. z Fundacją „Rodzice Szkole” było wspólne działanie Rady Rodziców z ww. Fundacją celem pozyskania funduszy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, służących do realizacji celów statutowych Fundacji i celów Rady Rodziców działającej przy Naszej Szkole.

 

Ostateczne rozliczenie pozyskanych kwot winno nastąpić w okresie 10-12/2019r.

 

Okres realizacji: 01/2019

Kwota wydatku: nie dotyczy

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/w toku

 

 • Wizytacja szkoły i pracowni przez przedstawicieli Rady Rodziców

Celem wizytacji była weryfikacja warunków nauki dzieci oraz określenie najpilniejszych potrzeb w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych, w tym m.in. w pomoce naukowe

Okres realizacji: 02-06/2019

Kwota wydatku: nie dotyczy

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/nadal w toku

 • Opinia Rady Rodziców w kwestii długości przerw międzylekcyjnych

Okres realizacji: 01/2019

Kwota wydatku: nie dotyczy

Status i ocena realizacji projektu: złożono w Sekretariacie Szkoły

 • Wyróżnienie wybranych 5 klas za terminowość i sumienność wpłat na poczet komitetu rodzicielskiego

powyższe związane było z deklaracją RR zawartą w „Deklaracjach wpłat na komitet rodzicielski”; kwoty pozostawiono do dyspozycji wychowawców poszczególnych klas, ze wskazaniem celów na jakie ww. środki finansowe winny być wydatkowane

Okres realizacji: 03-06/2019

Kwota wydatku: 1.200,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Dofinansowanie warsztatów naukowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka

Okres realizacji: 03-05/2019

Kwota wydatku: 3.900,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Dofinansowanie wycieczki szkolnej 2 uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej

Okres realizacji: 03-04/2019

Kwota wydatku: 600,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materiałów biurowych/kreatywnych

celem uatrakcyjnienia „Dni Otwartych” organizowanych w szkole

Okres realizacji: 04/2019

Kwota wydatku: 71,91 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

Dokonano zakupu 128 pozycji książkowych; nagrody przeznaczono dla wszystkich uczniów klas kończących szkołę oraz wybranych uczniów klas pozostałych

Okres realizacji: 04-05/2019

Kwota wydatku: 1.500,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup stojaków na rowery – 48 miejsc postojowych

Okres realizacji: 04-05/2019

Kwota wydatku: 1.524,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup słodyczy z okazji Dnia Dziecka

       Okres realizacji: 05/2019

Kwota wydatku: 139,90 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

Pozostałe wydatki:

– opłaty bankowe

Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom za wsparcie i pomoc w realizacji działań na rzecz Naszych Dzieci oraz zaufanie jakim obdarzono Radę Rodziców działającą w roku szkolnym 2018/2019. Mamy nadzieję, że podejmowane przedsięwzięcia i działania Szkoły wraz z Radą Rodziców wpłynęły pozytywnie na czas spędzany przez Państwa Dzieci w szkole.

Szczególnie dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe jakiego w tym roku szkolnym doświadczyła Nasza Szkoła, zarówno od sponsorów, darczyńców, jak i rodziców –  w postaci składek na komitet rodzicielski.

Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy do współdziałania i wsparcia Naszej Szkoły w kolejnym roku szkolnym.

 


                  

        

Nowy numer konta bankowego Rady Rodziców

PKO BP: 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882