Podręczniki na rok szkolny 2024/2025

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa

Uczniowie od klasy pierwszej do ósmej otrzymują podręczniki bezpłatnie.

Materiały edukacyjne są własnością szkoły, która wypożycza swoim uczniom książki na cały rok szkolny. Dzieci otrzymują zarówno podręczniki, jak i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów. Pod koniec roku szkolnego oddają podręczniki do szkoły, aby kolejne roczniki mogły z nich korzystać. Jeżeli uczeń zgubił lub zniszczył książkę, rodzice muszą odkupić dany podręcznik i oddać go do szkoły.

UWAGA WYJĄTEK!

W jednym przypadku rodzice muszą zabezpieczyć dziecko w podręcznik we własnym zakresie, to podręcznik do lekcji religii (oczywiście tylko wtedy, kiedy rodzice zdecydowali, by dziecko w tej lekcji uczestniczyło).