Ubezpieczenie uczniów

 W roku szkolny 2022/2023 nasi uczniowie są ubezpieczeni w firmie ubezpieczeniowej:

InterRisk

 

Okres ubezpieczenia : 1 września 2022 r. – 31 sierpnia 2023 r.

polisa seria – EDU-A/P 112553

Informuje się, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe, ale wielu rodziców korzysta z możliwości ubezpieczenia oferowanego przez szkołę.

Jeżeli Państwa dziecko jest ubezpieczone i innej firmie, to prosimy zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

                                                

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia uczniów :

Numer konta bankowego Rady Rodziców

PKO BP: 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882