Ubezpieczenie uczniów

 W roku szkolny 2021/2022 nasi uczniowie są ubezpieczeni w firmie ubezpieczeniowej:

InterRisk

 

Okres ubezpieczenia : 1 września 2021 r. – 31 sierpnia 2022 r.

polisa seria EDU-A/P nr 098151

Informuje się, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe, ale wielu rodziców korzysta z możliwości ubezpieczenia oferowanego przez szkołę.

Jeżeli Państwa dziecko jest ubezpieczone i innej firmie, to prosimy zgłosić ten fakt wychowawcy klasy i  podać numer polisy ubezpieczeniowej wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

                                                

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia uczniów :

Numer konta bankowego Rady Rodziców

PKO BP: 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882