Ubezpieczenie uczniów

 W roku szkolny 2020/2021 nasi uczniowie są ubezpieczeni w firmie ubezpieczeniowej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-TU.png

Okres ubezpieczenia : 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r.

numer polisy: 084783

Informuje się, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe, ale wielu rodziców korzysta z możliwości ubezpieczenia oferowanego przez szkołę.

Jeżeli Państwa dziecko jest ubezpieczone i innej firmie, to prosimy zgłosić ten fakt wychowawcy klasy i  podać numer polisy ubezpieczeniowej wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

                                                    

 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia uczniów :