Legitymacje szkolne

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

informuje się , iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, papierowe legitymacje szkolne (tradycyjne) mogą być wydawane do dnia 12 lipca 2024 r. Nowe roczniki i osoby potrzebujące duplikatu otrzymają legitymację w formie plastikowej karty, co będzie się wiązało ze znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na nowy dokument. Wobec powyższego, proszę o sprawdzenie legitymacji, a po stwierdzeniu braku dokumentu, o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły.

Do sekretariatu należy dostarczyć:

– wypisany wniosek o wydanie duplikatu,

– wydruk z uiszczenia opłaty za duplikat,

– zdjęcie.