Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 :

  • 2, 3 stycznia 2020 r.

  • 30 kwietnia 2020 r

  • 4 maja 2020 r.

  • 12 czerwca 2020 r.