Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023:

 

01.09.2022 r.                    – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31.12.2022 r.              – Zimowa przerwa świąteczna
16.01 – 29.01 2023 r.        – Ferie zimowe
06.04 – 11.04.2023 r.        – Wiosenna przerwa świąteczna
23, 24, 25 maja 2023 r.     – Egzamin Ósmoklasisty
23.06.2023 r.                     – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24.06 – 31.08.2023 r.        –  Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 :

  • 31 października 2022 r. (poniedziałek)
  • 2, 4, 5 maja 20223r. (wtorek, czwartek, piątek)
  • 27 maja 2022 r. (piątek) dzień po egzaminach ósmoklasisty (egzaminy: 24, 25, 26 maja 2022 r. -wtorek, środa, czwartek)
  • 09 czerwca 2023 r. (piątek)

    PODSTAWA PRAWNA:

    • Ustalenie dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów Prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.[§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:
    • szkół podstawowych – do 8 dni (w tym trzy dni odliczone na egzaminy zewnętrzne).