„Matematyka i Origami”- podsumowanie konkursu :)

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego

„Matematyka i Origami” dla uczniów szkół podstawowych, temat edycji: „Uczę się matematyki przez origami”.

Jury w składzie:

Halina Rościszewska – Narloch – nauczyciel matematyki, instruktor origami

Anna Kowolik – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

Izabela Białek – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego

po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiło przyznać miejsca I, II, i III oraz wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych. W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac, stopień trudności, pomysłowość, zgodność tematu z konkursem oraz walory artystyczne. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. W ramach nagrody odbędą się warsztaty origami pt.: sześciościan. Podsumowanie konkursu odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2023 roku. Informację szczegółową prześlemy mailem. Serdecznie zapraszamy nagrodzone i wyróżnione dzieci wraz z opiekunami.

Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku szkolnym 2024/2025.