Spotkanie wychowawców z rodzicami

Szanowni Rodzice,

zapraszamy na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się we wtorek (07.09.2021 r.) według zamieszczonego poniżej harmonogramu:

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny i przy wejściu do szkoły należy włożyć maskę i zdezynfekować dłonie.

W tym czasie będą otwarte trzy wejścia do szkoły: główne (od strony parkingu), drugie – od strony boiska szkolnego oraz wejście przy świetlicy szkolnej.

Zapraszamy.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się w:

Dla Rodziców – ubezpieczenie uczniów.