Spotkania Wychowawców z Rodzicami

Zachęcam Rodziców do zapoznania się z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na zachowanie wszelkich środków ostrożności, spotkania z wychowawcami odbędą się według następującego planu:

Rodzice uczniów klas 1 -3 godzina 17.00 (wejście główne lub od strony boiska)

Rodzice uczniów klas 4 – 7 godzina 17.15 (wejście główne lub od strony boiska)

HARMONOGRAM przydziału sal na spotkania z wychowawcami będzie wywieszony na drzwiach wejściowych szkoły.

W imieniu Rodziców, zapraszam przedstawicieli wybranych w klasach „trójek” klasowych na spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z danej klasy):

godzina – 17.45

miejsce spotkania – jadalnia

ZAPRASZAM – Beata Drzewiecka