Świetlica szkolna w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy do świetlicy szkolnej rozpoczynają się od 14.06.2021 r. do 02.07. 2021 r. (obecni uczniowie klas 1 i 2 naszej szkoły) oraz od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r.  (kandydaci do klasy 1) drogą elektroniczną (zaszyfrowany mail na adres: sekretariat@sp8tg.pl) lub tradycyjną – sekretariat szkoły (7.00 – 15.00). Dokumentację (zabezpieczoną w kopercie) można również umieścić w skrzynce do  korespondencji, która znajduje się w szkole w holu głównym (parter).

Poniżej znajduje się dokumentacja dotycząca przyjmowania dzieci na świetlicę oraz Karta zgłoszenia – WNIOSEK.