Eko- wydarzeniu w chemiku

Dnia 29 września 2023 r., uczniowie klasy 8a wraz z nauczycielami, zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach na „Ekowydarzenie „Eko – Chemik dla lepszej przyszłości”

Wyjazd uczniów klasy 8a do Oświęcimia

Miejsce Pamięci oraz muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest największym hitlerowskim obozem zagłady Żydów oraz innych nacji podczas II wojny światowej. Ta osobliwa pamiątka jest miejscem, którą każdy Polak powinien zwiedzić, by zrozumieć ogrom tragedii jaka rozegrała się w tym miejscu w latach 40-tych XX wieku.

WIELKI SUKCES dla SP8 :)

Dzięki zaangażowaniu Pana Roberta, nauczyciela informatyki, nasza szkoła wzięła udział w Programie Operacyjnym – Polska Cyfrowa i WYGRAŁA jedną z pracowni komputerowych!!!

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt: „Pracownia kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystywania cyfrowych źródeł wiedzy, zwłaszcza wśród uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja szkoleniowa dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), której elementem będzie konkurs.

Zaplanowana akcja szkoleniowa będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów ,pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. Jej elementem będzie konkurs dla szkół, w ramach którego uczniowie będą realizować kursy e-learningowe na temat bezpieczeństwa w sieci.

Szkoły, które zaangażują największy odsetek spośród swoich uczniów w to działanie oraz prześlą prace konkursowe dotyczące tematyki kursów, otrzymają nagrody w postaci pracowni multimedialnych – sprzętu umożliwiającego podnoszenie kompetencji cyfrowych i społecznych uczniów.

Nagrodami w konkursie będą zestawy – Mobilne Pracownie Komputerowe – składające się z 16 laptopów wraz z mobilną szafą, zapewniającą możliwość przechowywania oraz zasilania laptopów. Zestaw będzie uzupełniony o oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor wraz z mobilnym stojakiem, umożliwiający prezentowanie wyników pracy. Cały zestaw będzie miał możliwość przewożenia do dowolnej sali lekcyjnej i prowadzenia zajęć.

W ramach akcji zaplanowano m.in.:

 • zorganizowanie konkursu dla szkół na temat bezpiecznego korzystania z internetu,
 • udostępnienie kursów e-learningowych dla poszczególnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i ponadpodstawowe,
 • przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych z tematami poszczególnych kursów e-learningowych,
 • realizację działań informacyjnych mających na celu promocję konkursu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPC.03.02.00-00-0001/23-00 zawartą 11 sierpnia 2023 r.

 • Całkowita wartość projektu: 39 875 000 zł
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 39 875 000 zł
 • Dofinansowanie projektu UE: 33 746 212,50 zł
 • Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 128 787,50 zł

NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI…

„NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI” – takie treści będą realizować uczniowie na kółku czytelniczym w klasie 2! Zajęcia odbyły się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą gościmy w naszej szkole. Dzieciom została przedstawiona autorka naszej pierwszej innowacji pedagogicznej – „Lekturki spod chmurki” Dorota Gellner. Zostały również przeczytane opowiadania o „Wścibskich”!

To było bardzo interesujące spotkanie!

BOHATEROM…

Ostatnia niedziela września… Reprezentacja Szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym stawiła się jak co roku na mszy świętej w intencji Ojczyzny i Poległych we wrześniu 1939r. w kościele św. Anny w Tarnowskich Górach. „Dobrze, że są z nami młodzi” – usłyszeliśmy w homilii. Cała uroczystość była spotkaniem kilku pokoleń, złączonym wspólnym wysiłkiem pamięci. Pamiętamy o Bohaterach, jesteśmy im wdzięczni za ofiarę życia i dar wolności. Będziemy do nich powracać.

PAMIĘTAMY.

Nowy rok szkolny w SP8 – kwestie organizacyjne

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi informacjami dotyczącymi roku szkolnego 2023/2024:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 to dzień 4 września 2023 r. (poniedziałek) według przygotowanego harmonogramu (dokument poniżej),
 • przypomina się, że uczniowie klas pierwszych (1a, 1b, 1c, 1d) w tym uroczystym dniu, mają też pasowanie na ucznia SP8 (według harmonogramu – dokument poniżej) oraz spotkanie ze swoim wychowawcą w sali lekcyjnej,
 • w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (04.09.2023 r.) świetlica szkolna jest nieczynna. Zapraszamy dzieci zapisane do świetlicy szkolnej od dnia 05.09.2023 r. (wtorek)  w godzinach 6.30 – 16.30,
 • obiady w szkole przygotowuje i dostarcza (w formie cateringu) Firma marketingowo-usługowa „MANAGER-POL” z Zabrza. Rozpoczęcie wydawania obiadów planowane jest od dnia 11.09.2023 r. (poniedziałek). Wobec powyższego prosi się Rodziców zainteresowanych spożywaniem obiadów przez dzieci, o przekazanie do sekretariatu wypełnionych deklaracji  do dnia 06.09.2023 r. (środa). Deklarację można pobrać z sekretariatu, dokument poniżej lub z ( zakładka „jadłospis”).

UWAGA!

Rodzice dzieci, które mają alergie pokarmowe, są proszeni o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dokumentującego alergię.

 • świetlica szkolna została przeniesiona na I piętro segment A (dawna biblioteka szkolna).

Biblioteka szkolna znajduje się obok jadalni szkolnej (dawna świetlica).

 • zachęcamy Rodziców, Przyjaciół szkoły do udziału w kolejnej edycji akcji Lidla, pt. „ Szkoły pełne talentów”, której celem jest zebranie jak największej ilości punktów, a tym samym nagród dla dzieci naszej szkoły.

Udanych wakacji :)

Drodzy Uczniowie,
przed Wami dwa miesiące wakacji, życzymy Wam udanego i aktywnego wypoczynku. Poznania wielu nowych miejsc, czasu spędzonego ciekawie, ale także bezpiecznie. Mamy nadzieję, że również wakacje będą inspiracją do dalszego rozwoju oraz nauki, wszak jak wiecie, uczymy się nie tylko w szkole.