Dzień Kropki :)

Było bardzo kolorowo. Bo to dzień na „kropkowo”! Nowe talenty się ujawniły. I nam humor poprawiły. Choć dystans też był zachowany – nie zabrakło dobrej zabawy!

Prośba Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2020/2021.

Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko WSPÓLNIE, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 

Pragniemy pomóc w zorganizowaniu Naszym Dzieciom dobrego zaplecza do nauki i rozwoju, dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe z postaci wpłat składek na Komitet Rodzicielski. 

Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru, abyśmy byli w stanie spożytkować wpłacone kwoty ma rzecz dzieci jeszcze w bieżącym roku szkolnym).

Ponieważ nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego bardzo ważne jest, by każdy – w miarę swoich możliwości finansowych – dołożył „cegiełkę” do naszych wspólnych przedsięwzięć. Składka na komitet rodzicielski, co do zasady, jest składką dobrowolną, dlatego mile widziana jest każda kwota.

Wpłat prosimy dokonać na konto PKO nr 25 1020 2368 0000 2602 0597 2882

W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat przez Skarbnika Szkoły.

Zapraszamy również Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń (które pojawiać się będą na stronie internetowej szkoły /pod zakładką – Dla Rodziców/Rada Rodziców/, na gazetce Rady Rodziców /znajdującej się obok sekretariatu Dyrektora/ oraz dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły, czasami również za pośrednictwem e-Dziennika), a także do kontaktu: rodzice.radasp8@gmail.com

W imieniu dzieci dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Rada Rodziców

Spotkania Wychowawców z Rodzicami

Zachęcam Rodziców do zapoznania się z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na zachowanie wszelkich środków ostrożności, spotkania z wychowawcami odbędą się według następującego planu:

Rodzice uczniów klas 1 -3 godzina 17.00 (wejście główne lub od strony boiska)

Rodzice uczniów klas 4 – 7 godzina 17.15 (wejście główne lub od strony boiska)

HARMONOGRAM przydziału sal na spotkania z wychowawcami będzie wywieszony na drzwiach wejściowych szkoły.

W imieniu Rodziców, zapraszam przedstawicieli wybranych w klasach „trójek” klasowych na spotkanie Rady Rodziców (po jednym przedstawicielu z danej klasy):

godzina – 17.45

miejsce spotkania – jadalnia

ZAPRASZAM – Beata Drzewiecka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy uczniów i Rodziców o zapoznanie się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Więcej informacji na temat funkcjonowania szkoły, znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych

Zapraszam Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjno – informacyjne, które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) w sali gimnastycznej naszej szkoły w godzinach:

  • 16.30 Rodzice uczniów klasy 1a
  • 17.00 Rodzice uczniów klasy 1b
  • 17.30 Rodzice uczniów klasy 1c

Beata Drzewiecka – dyrektor szkoły