Świetlicowy konkurs pt: „Za co kocham Polskę?”

Chcąc przybliżyć dzieciom piękno ziemi ojczystej, jej bogatej historii, tradycji i kultury oraz propagować wiedzę o tematyce patriotycznej, świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla klas 1-3 pt: „Za co kocham Polskę?”.

Zwycięzcy to:

Natalia Królewicz, Helena Frączek i Paulina Lisek z kl. Ia, Aleksandra Czajkowska z kl. 2c, Wiktoria Łabędź z kl. 2b, Julia Dudek i Ania Paszko z kl. 2a ,oraz Paulina Bielak i Wiktor Kostanowicz z kl. 3a.


Serdecznie gratulujemy 🙂

Nagrody dla uczniów SP8 w Powiatowym Przeglądzie Filmów Ekologicznych

W maju odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Filmów Ekologicznych, którego celem było m.in. kształtowanie wrażliwości ekologicznej oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci. W ramach wydarzenia uczniowie ze  szkół tarnogórskich brali udział w licznych konkursach. W sumie nadesłanych zostało ponad 90  prac.

Konkurs plastyczny ,, Lasy, pustynie, rafy koralowe, czyli ekosystemy świata”

kategoria klasy 1-3

1 miejsce      : Nadia Pietsz , klasa 3a

3 miejsce      : Marek Kołton, klasa 3 a

Wyróżnienie : Jan Urbanik i Adam Brewczyński z klasy 3 a

Konkurs ,, Mój mały ekosytem – las w słoiku ”

kategoria klasy 1- 8

Wyróżnienie – Wiktoria Hajler- klasa 3 a

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Rozmowy o emocjach

W klasie II b, w ramach warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci, odbyły się spotkania z panią pedagog, mgr Renatą Banasiak oraz panią psycholog, mgr Anną Pyrkosz. W trakcie spotkań dzieci rozpoznawały, nazywały i opisywały emocje, szukały sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami w różnych sytuacjach. Dyskutowano na temat sytuacji stwarzających zagrożenie w szkole i poza szkołą. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie odpowiadali na zadawane pytania, opowiadali o swoich przeżyciach.

Gminnym Konkursie Ekologicznym Klas II pt.”Kocham przyrodę – segreguję śmieci, sadzę rośliny, oszczędzam prąd i wodę”

Uczennice naszej szkoły – Julia Grela i Natalia Kostrzewa z klasy 2b wzięły udział w Gminnym Konkursie Ekologicznym Klas II pt.”Kocham przyrodę – segreguję śmieci, sadzę rośliny, oszczędzam prąd i wodę”. Dziewczynki zajęły w konkursie wysokie lokaty:

Julia – I miejsce,

Natalia -II miejsce

Gratulacje!

Koncert „100 nut na 100 lat”

Zapraszamy do wspólnego świętowania ważnej w dziejach naszego miasta rocznicy. Koncert będzie przypominał ostatnie 100 lat historii naszego miasta, będzie okazja na wspomnienia, poezję, międzypokoleniowy śpiew i wspólne muzykowanie. Na koncercie wystąpi chór młodzieżowy, składający się z uczniów Naszej Szkoły z repertuarem przygotowanym podczas specjalnych warsztatów muzycznych prowadzonych przez p. Gabrielę Blachę. Swój udział zapowiedzieli także uczniowie Tarnogórskiej Szkoły Skrzypcowej Suzuki pod kierunkiem Barbary Plazy oraz połączone chóry Canzona i Słowiczek pod batutą Adama Szeligi.

Serdecznie zapraszamy!