Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Uczniowie naszej szkoły, już od pierwszej klasy uczą się również jak pomagać drugiemu człowiekowi. Temu też służą ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze dzieciaki wiedzą, że te wykonywane przez nich czynności, służą podtrzymywaniu funkcji życiowych osoby poszkodowanej aż do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego

RKO u dzieci – innymi słowy resuscytacja krążeniowo-oddechowa, prowadzi do przywrócenia podstawowych funkcji życiowych pacjenta, u którego podejrzewa się nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania. W przypadku dzieci czynności medyczne określane mianem RKO przebiegają poniekąd inaczej aniżeli u dorosłych. To jednak strach czy wszechobecna panika na pewno nie są tutaj wskazane. Liczy się szybka reakcja i znajomość zasad pierwszej pomocy, gdyż niepodjęcie jakichkolwiek działań zmniejsza szanse na przeżycie. Prawidłowo przeprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dziecka polega na uciskaniu klatki piersiowej naprzemiennie z oddechami ratowniczymi  w celu przywrócenia funkcji życiowych. Uciśnięcie klatki piersiowej prowadzi do przepływu krwi przez serce, oddechy ratownicze dostarczają natomiast tlen do mózgu osoby poszkodowanej.