Eko- wydarzeniu w chemiku

Dnia 29 września 2023 r., uczniowie klasy 8a wraz z nauczycielami, zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach na „Ekowydarzenie „Eko – Chemik dla lepszej przyszłości”

Wyjazd uczniów klasy 8a do Oświęcimia

Miejsce Pamięci oraz muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest największym hitlerowskim obozem zagłady Żydów oraz innych nacji podczas II wojny światowej. Ta osobliwa pamiątka jest miejscem, którą każdy Polak powinien zwiedzić, by zrozumieć ogrom tragedii jaka rozegrała się w tym miejscu w latach 40-tych XX wieku.

WIELKI SUKCES dla SP8 :)

Dzięki zaangażowaniu Pana Roberta, nauczyciela informatyki, nasza szkoła wzięła udział w Programie Operacyjnym – Polska Cyfrowa i WYGRAŁA jedną z pracowni komputerowych!!!

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy realizuje projekt: „Pracownia kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności korzystania z urządzeń cyfrowych i wykorzystywania cyfrowych źródeł wiedzy, zwłaszcza wśród uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja szkoleniowa dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), której elementem będzie konkurs.

Zaplanowana akcja szkoleniowa będzie miała na celu rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych uczniów ,pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. Jej elementem będzie konkurs dla szkół, w ramach którego uczniowie będą realizować kursy e-learningowe na temat bezpieczeństwa w sieci.

Szkoły, które zaangażują największy odsetek spośród swoich uczniów w to działanie oraz prześlą prace konkursowe dotyczące tematyki kursów, otrzymają nagrody w postaci pracowni multimedialnych – sprzętu umożliwiającego podnoszenie kompetencji cyfrowych i społecznych uczniów.

Nagrodami w konkursie będą zestawy – Mobilne Pracownie Komputerowe – składające się z 16 laptopów wraz z mobilną szafą, zapewniającą możliwość przechowywania oraz zasilania laptopów. Zestaw będzie uzupełniony o oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów oraz interaktywny monitor wraz z mobilnym stojakiem, umożliwiający prezentowanie wyników pracy. Cały zestaw będzie miał możliwość przewożenia do dowolnej sali lekcyjnej i prowadzenia zajęć.

W ramach akcji zaplanowano m.in.:

  • zorganizowanie konkursu dla szkół na temat bezpiecznego korzystania z internetu,
  • udostępnienie kursów e-learningowych dla poszczególnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8 i ponadpodstawowe,
  • przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych z tematami poszczególnych kursów e-learningowych,
  • realizację działań informacyjnych mających na celu promocję konkursu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPC.03.02.00-00-0001/23-00 zawartą 11 sierpnia 2023 r.

  • Całkowita wartość projektu: 39 875 000 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 39 875 000 zł
  • Dofinansowanie projektu UE: 33 746 212,50 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa:  6 128 787,50 zł

NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI…

„NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI” – takie treści będą realizować uczniowie na kółku czytelniczym w klasie 2! Zajęcia odbyły się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą gościmy w naszej szkole. Dzieciom została przedstawiona autorka naszej pierwszej innowacji pedagogicznej – „Lekturki spod chmurki” Dorota Gellner. Zostały również przeczytane opowiadania o „Wścibskich”!

To było bardzo interesujące spotkanie!

BOHATEROM…

Ostatnia niedziela września… Reprezentacja Szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym stawiła się jak co roku na mszy świętej w intencji Ojczyzny i Poległych we wrześniu 1939r. w kościele św. Anny w Tarnowskich Górach. „Dobrze, że są z nami młodzi” – usłyszeliśmy w homilii. Cała uroczystość była spotkaniem kilku pokoleń, złączonym wspólnym wysiłkiem pamięci. Pamiętamy o Bohaterach, jesteśmy im wdzięczni za ofiarę życia i dar wolności. Będziemy do nich powracać.

PAMIĘTAMY.