Komunikat

Grafika z tekstem "Powrót uczniów do nauki po feriach"

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, nadal będą się uczyć zdalnie.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów będzie zapewniona.

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r. zostaną przesłane przez e-dziennik dnia 15 stycznia 2021 r.