Nasza Podstawówka

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

  • ► PRZYJAZNY KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO,
  • ► WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNIKÓW,
   ► NOWOCZESNE TECHNIKI NAUKI,
   ► DODATKOWE GODZINY JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
   ► IMPREZY O CHARAKTERZE KULTURALNYM I EDUKACYJNYM (wyjazdy na warsztaty językowe, warsztaty taneczne, konkursy talentów, Osiedlowy Bieg Niepodległości i wiele innych),
  • ► WOLONTARIAT („Cichy Kąt”, Szlachetna Paczka i inne akcje charytatywne ),
   ► KOMFORTOWE WARUNKI NAUKI,
   ► MNIEJ LICZNE ODDZIAŁY CO POZWALA NA ZINDYWIDUALIZOWANĄ PRACĘ Z KAŻDYM UCZNIEM,
   ► SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH,
   ► DOSKONAŁA BAZA SPORTOWA ORAZ LICZNE TROFEA I PODIA ZDOBYTE W ZAWODACH I TURNIEJACH,
   ► ZAJĘCIA Z ETYKI LUB RELIGII –  DO WYBORU DLA KAŻDEGO UCZNIA,
   ► ZAJĘCIA W PARKU WODNYM I NA HALI SPORTOWEJ,
  • ► MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ OFERTY ZAJĘĆ  POPOŁUDNIOWYCH (  przedmiotowych, artystycznych, ogólnorozwojowych – hokej na trawie, judo, piłka nożna,
  •  
  •  

i wiele innych … SPRAWDŹCIE SAMI – ZAPRASZAMY 🙂

      

              Z wizytą w naszej szkole:)

Prezentacja:

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://prezi.com/i5-5504hnr1m/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

                  Patron naszej szkoły- 3.Pułk Ułanów Śląskich

                      

                 

                                                     

barwy naszej szkoły to żółty i srebrny (kolory 3.Pułku Ułanów Śląskich)

                                     

                                        hol główny:

           

          

                        miejsce nauki edukacji wczesnoszkolnej:

                          

         

                        

                                                     świetlica:
                  
                                                          jadalnia:

      

    

                                                         korytarze:

 

                            zajęcia techniczne:

      

                                                             

   

                                                        lekcja plastyki:

                                                  

        

                                                  

    

                                                lekcja języka polskiego:

                                         

                                                          

                                                                 lekcja matematyki:

                                                            

                                   sala audio:

                

                                   pracownia komputerowa:

                              

               pracownia biologiczna:

            

                                                      

         pracownia fizyko-chemiczna (Zielona Pracownia WFOŚ)

                 

                            

           pracownia historyczna:

                 

           sala gimnastyczna:

                              

                                                   pracownia języka niemieckiego:

                                              

        lekcja języka angielskiego:

  

                        zajęcia z robotyki i programowania:

      

                               boisko wielofunkcyjne:

                        

   

             muzeum regionalne:

     

       

 

   

 

zdobywamy medale i jesteśmy laureatami różnych konkursów:

   

             

   

 

 

 

 

 

 

 

     

          

  

                          

              

                             rozwijamy zainteresowania:

   

   

 

     

      

 

   

 

   

                                             

                                             

              

                  gazetki o zdolnych uczniach: MAM TALENT

                                           

                                                        uczymy samorządności:
       udział w VIII Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach

                                          

                               

                               obecny samorząd uczniowski:

                                          
 

                                                          zwiedzamy:

                                              

  

                                                 

         

     

                                                      

    

                                                      

 

 

 

                    

                  

   

                  

                      dbamy o historię i kultywujemy patriotyzm:

  

   

 

  

                                

                                           pomagamy:

         

                                             

             

                             

 

                                              

         

Pediatria.Gimnazjaliści w szpitalu

        

                     

Znalezione obrazy dla zapytania azyl cichy kąt tarnowskie góry

 

                                                     bawimy się:

 

      

      

                 

              

                       

     

 

                  

 

            

               

             

 

 

                                         

                                                 świętujemy:                            

                 

          

  

   

               

           

             

          

              

 

   

                              

   

   

                                       losujemy nagrody:

                 

          gościmy:

   

 

 

 

 

                             

  

     
      Dbamy o tradycje:
                             Osiedlowy Bieg Niepodległości:

                               

                                   

                           

                                     

   

                         pamiętamy o patronach naszej szkoły:

             

             

             

              

 

                                        Uczniowie o naszej szkole:

  

   

  

  

  

                                                                piszą o nas:
    

HASŁO ROKU:   Tworzymy bezpieczne środowisko do nauki i zabawy.
Priorytety naszej szkoły:

• Integrowanie zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej.

• Przygotowanie uczniów do aktywnego i twórczego działania.

• Wychowanie w duchu poszanowania drugiego człowieka.

• Kształtowanie postaw patriotycznych.

• Rozwijanie procesów demokratycznych.

• Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

• Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów.

• Rozbudowa bazy dydaktycznej szkoły.

• Zapewnienie przez nauczycieli wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

• Tworzenie warunków do efektywnego kształcenia biorąc pod uwagę indywidualny rozwój ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.

• Dbanie o dobre imię szkoły w środowisku.

• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.

WARTOŚCI PREFEROWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ:

→ uczciwość, prawość

→ pracowitość, wytrwałość

→ otwartość, wrażliwość

→ odwaga, prawda

→ sprawiedliwość, mądrość

→ dobroć, życzliwość