Zmiany w aktach prawnych

W roku szkolnym 2016/2017 w placówkach oświatowych nastąpiły zmiany dotyczące:
Od 16 września 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt ustawy – Prawo Oświatowe:

Wszystkich  zainteresowanych reformą oświatową zachęcam do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.

  1. strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

  1. strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

  1.  strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura „Dobra szkoła”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf


Delegatury KO w Bytomiu informuje:

W związku z realizacją projektu przez Fundację Edukacji Polonijnej, która m.in. wspiera polskie rodziny planujące powrót z emigracji do kraju Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu informuje, że niezbędne informacje na temat akcji edukacji polonijnej można uzyskać w poniższym załączniku.

http://polonia.edu.pl/ulotka-edukacja/