Wycieczki szkolne

W naszej szkole panują szczególne zasady uwzględniające bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu na wycieczkach, dlatego nauczyciel wybierający się ze swoimi uczniami poza teren szkoły, powinien uwzględnić dokumenty zgodne z panującymi przepisami prawa światowego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055)